یخچال فریزر

پیشنهاد بارمان برای استفاده از یخچال فریزر

چکیده مطلب   دمای مناسب برای یخچاتقریبا 3 درجه سانتی گراد است و برای فریزر بین 14 تا 17 درجه زیر 0 است. خریدن یک یخچال فریزر نو به مقدار قابل توجه ای از مصرف برق شما کم می کند. لوله عقب یخچال را هر 4 ماه یک بار با یک جارو برقی تمیز کنید تا عملکرد یخچال بهبود یابد و از هزینه اضافه کم شود. در زمان نبودن برق یخچال در حدود 8 ساعت و فریزر در حدود 2 روز می تواند خنک بماند.درب یخچال را در صورت نیاز باز کنید. به طور مرتب فریزر را برفک زدایی کنید و از کندن و جدا [...]