پکیج دیواری چطور کار می کند و چه مزایایی دارد؟

پکیج دیواری چطور کار می کند و چه مزایایی دارد؟