آیا لازم است کولر گازی (اسپیلت) را در شروع تابستان سرویس کنیم؟